دانلود آهنگ شایع و زال باری به هر جهت

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵یا از اینور پشت بوم غش کردم یا اون ورش🎵

🎵هی خاستم برسم زودترین شکی کتاب داشتمو فقط خوندمش🎵

🎵آب از آب تکون نخورد چون شبی تصمیم گرفتم صبح تموم شد🎵

🎵فکرای قبل خابم منو فقط تو فکرام دست به کارو فردا🎵

🎵فردای فردا و فرداشو فرداش کلمو حرف قشنگاش🎵

🎵همه برنامه هامو کردم لاش انداختم عقب ول گشتم جاش🎵

🎵شدم رفیق هر کی ازم تعریف کرد🎵

🎵هر کی به اشتباهام مهر تایید زد روال عادتا آسون بودو تهدید سخت🎵

🎵همین باعث شد توجیهام برام دلیل شن آره🎵

🎵توهم زدم عقل کولم درسته میگم هر چی گلم🎵

🎵تا میگفتم زدم خاکی به خودم اینا کیو نقد میکنن🎵

🎵منو تو کی باشی بهم یاد بدی جادمو🎵

🎵اما چشامو که باز میکنم میبینم کردم هر کاری نمیخاستمو نگاه🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵رویام به پای تنم خورد چون زندگی بود پاپیچ تر از رول🎵

🎵آدم بده قصه توام همون که آخر بازی ادب شد🎵

🎵پاپوش سایز پام نبود لحظه هام همه شدن کام به کام حروم🎵

🎵منه درگیر آرزوهام اما خواسته هام قد داشته هام نبود🎵

🎵معلوم نی هر روز یه هدف دارم از تو نه از خودم طلبکارم🎵

🎵بزار ببینم ویترین قشنگو خودم که میدونم کنج لجن زارم🎵

🎵نمیرم از زیرش در چون نکرده قضیه فرق🎵

🎵من همون که روحمو فروختم بهتو هنوزم اسیرتم🎵

🎵من از خودم در رفتم نه تو منو به خودم سرگرمم نکن🎵

🎵رفتم توی مسیر غلطی که هر چی خواستم برگردم نشد🎵

🎵ببخش من دوعلقم معلقم تو افکار دو شب بدم دو شب خوب🎵

🎵همه دورم زدن هیشکی نبود تو هم روش🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵تازه دو هزاریم افتاده چن بار تا حالا دنیا بیلاخ داده🎵

🎵به من و شل و ولا به منی که تو تکرار دنبال داستانه🎵

🎵من فقط حرف زدم چهار جام عمل کردم همش🎵

🎵خودم که میدونم چیکارم اگه الان حتی یه دنیا کف نقشمن🎵

🎵دلم ارزو هامو میخواد دلم میخواد دیگه بس کنم🎵

🎵این دوتا چشم خرمایی رنگ جای شما نه خودم🎵

🎵میون این همه بد عادتی میون خدا و زمین من امانتی🎵

🎵یه چیزی تومه بهم میگه از این به بعد منتظر فردا نشین🎵

🎵پشتشو سفت بگیر تو هم چرا فقط بقیه خوب زندگی کنن🎵

🎵دونه دونه انجام میدمشون و چهل سالگیمو حرص نمیخورم🎵

🎵من ولی به هر جهت میخوام تشخیص بدم چیه مصلحت🎵

🎵یا تو منگنه تغییر میکنی یا همیشه همین قدر مسخره است🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ باری به هر جهت شایع و زال🎵🎵

دیدگاهتان را بنویسید