دانلود آهنگ پازل بند پادکست ۳

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵خـوبه یه چـیزی داری🎵

🎵بهش تـکیه کنـی خـوبه🎵

🎵تـا داری کـم میاری🎵

🎵خوب بلدی گریه کنی خوبه🎵

🎵دمتم گرم با بچه بازیـات ساختی منو🎵

🎵دمتم گرم همش پشت گوش انداختی منو🎵

🎵مـث قبلا نیستی ته قلبم🎵

🎵تا همینجام اومدی دمتـم گرم🎵

🎵دیگه نـه بـوی عطر پیرهنت🎵

🎵نـه حتی خـط خـنده هـات🎵

🎵دیـگه نه ایـن طـرز نـگات🎵

🎵نصـف شـب زنـگ زدنـات🎵

🎵زیـادی خـوبی کردنـم تهـش داسـتانـه🎵

🎵واســه تو خـوبی و بـدی همـش یکسانـه🎵

🎵بد عـادتت کردم خودم خب حقـم داری🎵

🎵خـوبی که حد بگذره تـه داستانـه🎵

🎵زیـادی خوبی کردنم تهـش داستانـه🎵

🎵واسـه تو خوبی و بدی همـش یکسانـه🎵

🎵بد عادتت کـردم خودم خب حـقم داری🎵

🎵خـوبی که حد بگذره تـه داستانـه🎵

🎵گیرم رگ خواب تـو تـوی دستاشـه🎵

🎵گیرم مث من بـاشه مـغرور و عاشـق🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵گیرم مـث حرفاشـه گیـرم دوسـت داره🎵

🎵اندازه ی خـودم کـه عاشقت شـدم🎵

🎵ای داد بی داد داره باز اون لحظه رو یادت مـیاد🎵

🎵چشماتو بستی چشمامو یادت بیـاد🎵

🎵اگه حتی نخوای دیگه هرکی بگه عشـق🎵

🎵منو یادت میـاد🎵

🎵من از قلبم تورو خط زدم راحت بـرو🎵

🎵دیوونه بازیه من بد عادت کرد تـورو🎵

🎵بد دوست دارم ولی تنها میذارم تـورو🎵

🎵سنگی چند وقته کمرنـگی🎵

🎵فریاد دادی منو بر بـاد🎵

🎵روت تو روم وا شد دوباره دعوا شـد🎵

🎵یه نفر رفت و یکی دوباره تنها شـد🎵

🎵اونکه که عشقم بود پشتم بهش گرم بـود🎵

🎵یخ زده قلبم واسه اونکه سرش گرم بـود🎵

🎵هی یه کاری کردی که تو رو همه واسـتم🎵

🎵حیـف🎵

🎵ای وای از اون روز که سنگم طلا شـه🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ پادکست 3 پازل بند🎵🎵

دیدگاهتان را بنویسید